خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : وحدت، یگانگی و یکپارچگی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : وحدت، یگانگی و یکپارچگی

سازمان هولوگرافیک / خودمانایی یا هولوگرافی چیست؟

سازمان هولوگرافیک / خودمانایی یا هولوگرافی سایت مدیریت  مقدمه به موازات حرکت به سمت پیچیدگی، سازمان ها به منظور حفظ انعطاف و پاسخ به موقع به الزامات محیطی ناچارند به واحدها و اجزاء فرعی خود آزادي عمل بیشتري در مقایسه با محیط هاي پایدار و …

بیشتر بخوانید »