خانه / دانلود مدیریتی / پژوهش و پایان نامه / شرایط لازم یک پروپوزال مطلوب

شرایط لازم یک پروپوزال مطلوب

شرایط لازم یک پروپوزال مطلوب

1- موضوع پروپوزال:

 • تحصیلات و تخصص پژوهش گر با موضوع پروپوزال تطبیق داشته باشد.
 • مشکلات مطرح شده در پروپوزال، موضوعاتی باشد که از الویت بالایی برخوردار باشند.
 • موضوع به هیچ عنوان تکراری نباشد.
 • هم خوانی موضوع پروپوزال با سطح تحصیلی پژوهش گر.
 • منابع لازم مانند بودجه و تجهیزات برای پژوهش آماده شده باشد.
 • زمان مطرح شده برای پژوهش دقیق باشد.
 • نتایج به دست آمده از انجام پژوهش محسوس باشد.
 • از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد قبول باشد.

 

2- عنوان پروپوزال:

 • پروپوزال از نظر نگارشی باید بدون هیچ ایرادی باشد.
 • عنوان باید معرف مفهوم کلی و نهایی پژوهش باشد.
 • وضوح عنوان
 • مختصر بودن عنوان
 • عدم استاده از کلمات اختصاری انگلیسی در عنوان فارسی
 • مشخص کردن زمان و مکان انجام پژوهش
 • عنوان پروپوزال به سوالاتی از قبیل چه کسی و چه چیز و… پاسخ داده باشد.
 • در عنوان پروپوزال از پیش داوری خودداری شود.
 • عنوان باید به دو زبان انگلیسی و فرسی به صورت همزمان نوشته شود.

 

3- بیان مسئله:

 • مساله به وضوح تعریف شده باشد.
 • اثرات ناشی از مشکل توضیح داده شده باشد.
 • توضیح اینکه پژوهش چگونه به حل مسئله کمک می کند.
 • توضیح اینکه انجام پژوهش چه میزان ضروری است.
 • حد و حدود مسئله توضیح داده شود.
 • اطلاعات باید از عمومی به اختصاصی و از کل به جزء تدوین شود.
 • مسئله بیان شده باید جدید و مستند باشد.
 • دلایل انجام پژوهش به اختصار شرح داده شود.
 • پیوستگی مطالب در بیان مسئله رعایت شود.
 • سازمان ها و اشخاص ذینفع ذکر شوند.
 • پژوهش های انجام شده مرتبط ذکر شوند.
 • دلیل متمایز بودن پژوهش با سایر پژوهش ها نام برده شود.
 • هدف پژوهش به صورت کامل مطرح شده باشد.

 

4- اهداف، فرضیه و سوالات پژوهش

 • اهداف کلی و آرمانی مشخص شده باشد.
 • اهداف کلی منطبق با عنوان پژوهش باشد.
 • نتایج نهایی باید حاصل هدف کلی پژوهش باشد.
 • اهداف پروپوزال باید واقع بینانه باشد.
 • هدف های ویژه پروپوزال باید قابل اندازه گیری باشند.
 • فرضیه ها باید به شکل گزاره های جهت دار مطرح شوند.
 • فرضیه ها به شکل جمله خبری و بدون ابهام مطرح شوند.
 • سوالات پژوهش با اهداف اختصاصی تطابق داشته باشند.
 • رابطه بین چند متغیر توسط سوالات بیان شود.
 • در ازای هر اهداف اختصاصی یک سوال پژوهشی تعریف شده باشد.

 

5- اندازه گیری متغیر ها و اندازه گیری آنها:

 • متغیرها از دید عملیاتی و نظری بیان شده باشند.
 • در تعریف متغیر نظری اشاره به مستندات علمی الزامی است.
 • منظور پژوهشگر توسط معرفی عملیاتی واژه ها بیان شود.
 • متغیر ها به صورت علمی و قابل سنجش مشخص شده باشند.
 • تناسب انواع متغیر ها مد نظر باشد.
 • مقیاس سنجش تمام متغیر ها مشخص باشد.
 • نقش متغیر ها در پژوهش تعریف شده باشد.

 

6- نوع پژوهش:

 • نوع پژوهش طبق اهداف پژوهش تعریف شود.
 • فرایند اجرای پژوهش پایه و مبنای نوع پژوهش باشد.
 • نوع پژوهش بر پایه زمان اجرای آن مشخص شود.
 • نوع پژوهش طبق نتیجه های حاصل از پژوهش تعیین شود.

 

7- روش پژوهش:

 • روش پژوهش باید مرحله به مرحله توضیح داده شود.
 • افعال مربوط به فعالیت ها باید به زمان آینده شرح داده شود.
 • انطباق روش پژوهش و نوع پژوهش باید رعایت شود.

 

8- جامعه پژوهش:

 • دقت در تعریف جامعه پژوهش
 • دقت در ملاک انتخاب نمونه
 • جامعه باید برخوزدار از ملاک های انتخاب باشد.

 

9- نمونه پژوهش:

 • روش های نمونه گیری معین باشند.
 • روش های محاسبه حجم نمونه معین باشند.
 • توضیح دقیق روش انتخاب نمونه
 • نمونه تعیین شده باید معرف جامعه باشد.

 

10- محیط پژوهش:

 • محیط پژوهش کاملا مشخص باشد.
 • مشخص بودن حدود محیط پژوهش

 

11- ابزار گردآوری و روشهای تحلیل داده

 • ابزار های گردآوری داده باید مشخص باشد.
 • ابزار مورد اسفاده باید متناسب با نوع پژوهش باشد.
 • ابزار مورد استفاده باید متناسب با روش پژوهش باشد.
 • نحوه بررسی ابزار مشخص باشد.
 • جزئیات و مراحل گردآوری داده مشخص باشد.
 • مشخص کردن روش تحلیل داده ها در پژوهش

 

12- مرور پیشینه پژوهش:

 • ژورنال ها باید شامل رتبه علمی باشند.
 • ترتیب مطالب بر اساس تاریخ انتشار
 • بررسی کامل مقالات مرتبط با موضوع پژوهش
 • اطلاعات به اندازه کافی از مقالات فراهم شوند.

 

13- محدودیت های موجود در پژوهش:

 • از محدودیت های احتمالی نام برده شود.
 • در صورت امکان محدودیت نیز امکان پژوهش وجود داشته باشد.

 

14- پیش بینی زمان:

 • مرحله بندی صحیح پژوهش
 • تناسب زمان پیش بینی با نوع پژوهش
 • ترسیم گانت چارت برای مراحل پژوهش

 

15- محاسبه هزینه ها

 • تفکیک هزینه های پژوهش بر اساس مراحل
 • تناسب بین نوع پژوهش و هزینه ها
 • درج هزینه ها در بالای ستون مربوطه

 

16- منبع گزارش پایانی:

 • تعداد منابع باید نسبت به هر پژوهش کافی باشد.
 • درج منابع در انتهای گزارش
 • تنوع کافی منابع
 • استفاده از منابف انگلیسی و فارسی

دیدگاهتان را بنویسید