دانلود خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی سه استاد (ونوس، ابراهیمی، روستا)

130,000 ریال

عنوان کتاب: تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)

نویسندگان: داور ونوس، عبدالحمید ابراهیمی، احمد روستا (سه استاد)

منبع دروس دانشگاهی و کنکور در مقاطع مختلف تحصیلی

انتشارات: سمت

منبع خلاصه: سایت مدیریت

تعداد صفحات کتاب اصلی: 350

تعداد صفحات خلاصه شده: 72 (با فونت ریز)

نوع خلاصه: کامل و با کیفیت

توضیحات

درباره این کتاب
اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت بازرگاني در مقطع كارشناسي و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلي درس «تحقيقات بازاريابي» و سایر دروس روش تحقیق و تحقیق بازار در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی تدوين شده است. خلاصه این کتاب توسط سایت مدیریت انجام گرفته است.

 

نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی

کیفیت تصمیمات بازایابی به اطلاعاتی بستگی دارد که در دسترس مدیر بازاریابی است. اولین وظیفه تحقیقت بازاریابی ارائه اطلاعاتی برای تصمیم گیری است. نقشی که تحقیقات بازایابی در سازمان­ ها دارد و همچنین اهمیتی که سازمان­ ها به این نقش می دهند در سازمان­ های مختلف متفاوت است. هدف از اطلاعاتی که برای تصمیم گیری جمع­ آوری می شود کاهش خطای تصمیم ­گیری و بهبود فرآیند آن است. زیرا تصمیمات بهتر همیشه از اطلاعات بهتر به دست می­ آید. اهمیت فزاینده نگرش بازاریابی بر نقش مهم تحقیقات بازاریابی در فرآیند مدیریت بازاریابی دلالت دارد. به نوعی تحقیقات بازاریابی جزئی از سیستم بازاریابی است.

 

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار

فصل اول- نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی

 • فرآیند مدیریت بازاریابی
 • فرآیند تصمیم‌گیری
 • تعریف تحقیقات بازاریابی
 • نقش تحقیقات بازاریابی
 • تجزیه و تحلیل موقعیت و برنامه‌ریزی
 • حل مسألة آمیخته بازاریابی
 • معیارهای عملکرد کنترل
 • سازمان تحقیقات بازاریابی
 • سیستم اطلاعاتی بازاریابی
 • منابع اطلاعات سیستم اطلاعاتی بازاریابی
 • انواع سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی
 • ویژگیهای سیستم اطلاعاتی بازاریابی
 • نکات مهم در ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی
 • سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی
 • ماهیت سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی
 • موقعیت کنونی سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازار یابی

فصل دوم- فرآیند تحقیقات بازاریابی

 • فرآیند تحقیق
 • خطاهای احتمالی در تحقیقات بازاریابی
 • پرسش‌هایی برای کاهش خطای کل
 • موارد اخلاقی در تحقیقات بازاریابی

فصل سوم- تعریف و تنظیم مسأله

 • تعریف و تنظیم مسأله
 • تصمیم‌گیرنده و محیط اطرافش
 • پیامدهای مسیرهای عملیاتی جانشین
 • تبدیل مسائل و مشکلات تصمیم‌گیری به مسائل تحقیقاتی
 • تصمیم‌گیری با کمک نمودارهای درختی
 • طرح تحقیق
 • چه زمان تحقیق در بازاریابی توجیه پذیر است؟
 • گزینش عرضه کنندگان خدمات تحقیقاتی و استفاده از آنها

فصل چهارم- تعیین طرح تحقیق

 • انواع طرح تحقیق
 • تحقیقات اکتشافی
 • تحقیقات توصیفی
 • تحقیقات علّی یا آزمایشی
 • فرضیه و ماهیت وابستگی طرح‌های تحقیق

فصل پنجم- اطلاعات ثانویه

 • مزایای اطلاعات ثانویه
 • معایب اطلاعات ثانویه
 • مسألة عدم تناسب
 • مسألة عدم صحت
 • انواع اطلاعات ثانویه
 • اطلاعات ثانویه داخلی
 • اطلاعات ثانویه منتشر شده

فصل ششم- روشهای گردآوری اطلاعات اولیه

 • انواع اطلاعاتی که می‌توان از پاسخ‌دهندگان به دست آورد
 • رفتار گذشتة‌پاسخ دهند‌گان
 • طرز فکرها و برداشتها
 • ویژگیهای پاسخ دهندگان
 • روشهای گردآوری اطلاعات
 • روش ارتباطات
 • روش مشاهده

فصل هفتم- طراحی فرمهای گردآوری اطلاعات

 • اهمیت پرسشنامه
 • قسمتهای مختلف پرسشنامه
 • طراحی پرسشنامه
 • ملاحظات مقدماتی
 • تصمیم‌گیری درباره محتوای سؤالات
 • تصمیم‌گیری دربارة‌ شکل پاسخها
 • تصمیم‌گیری دربارة ‌نحوه طرح سؤال
 • تصمیم‌گیری دربارة‌ توالی سؤالات
 • تصمیم‌گیری درباره ویژگیهای فیزیکی پرسشنامه
 • آزمایش اولیه، تجدید نظر و شکل نهایی پرسشنامه
 • فرمهای مشاهده

فصل هشتم- مبانی سنجش و اندازه‌گیری

 • اندازه‌گیری در بازاریابی
 • فرآیند اندازه‌گیری
 • تعریف اندازه‌گیری
 • ویژگیهای سیستم اعداد
 • انواع مقیاسها
 • مشکل سنجش
 • مفاهیم اعتبار و پایایی (روایی)
 • تعریف اعتبار و پایایی
 • تخمین اعتبار و پایایی

فصل نهم- سنجش طرز فکر

 • اهمیت طرز فکر در بازاریابی
 • طبیعت طرز فکر
 • اجزای طرز فکر
 • رابطه بین طرز فکر و رفتار
 • مدل پاسخ رفتاری
 • مشکل سنجش طرز فکر
 • رویه‌های مقیاس گذاری طرز فکر
 • روشهای عمومی برای سنجش طرز فکر
 • روشهای گزارش شخصی

فصل دهم- مفاهیم نمونه‌برداری

 • دلایل نمونه‌برداری
 • مشکلات نمونه‌برداری
 • انواع نمونه
 • نمونه‌برداری احتمالی
 • نمونه‌برداری غیر احتمالی

فصل یازدهم- عملیات میدانی

 • برنامه‌ریزی عملیات میدانی
 • جدول زمانی
 • بودجه
 • نیروی انسانی
 • سنجش عملکرد
 • روشهای گردآوری اطلاعات
 • مصاحبه حضوری
 • مصاحبه تلفنی
 • پرسشنامه مکاتبه‌ای
 • مشاهده
 • اشتباهاتی که در عملیات میدانی رخ میدهند
 • اشتباهات مربوط به انتخاب نمونه
 • اشتباهات مربوط به پاسخ ندادن
 • اشتباهات مربوط به مصاحبه

فصل دوازدهم- پردازش داده‌ها

 • برخی مفاهیم اساسی
 • جریان پردازش داده‌ها
 • تشخیص پرسشنامه‌های قابل قبول
 • تنظیم و تصحیح (ویرایش) پرسشنامه‌ها
 • کُد گذاری
 • کلید پانچ و تأیید
 • تنظیم دسته‌کارتهای کامپیوتری
 • تمیز کردن دسته‌کارتهای کامپیوتری
 • ایجاد متغیرهای جدید
 • ذخیره اطلاعات

فصل سیزدهم- تجزیه و تحلیل اطلاعات

 • مروری بر روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • تعداد متغیرها
 • توصیف در مقابل استنباط
 • سطح سنجش
 • انواع روشهای تحلیلی
 • برآورد
 • آزمون فرضیه
 • توان دوم‌کی
 • همبستگی
 • رگرسیون ساده
 • تجزیه و تحلیل واریانس
 • همبستگی چندگانه
 • رگرسیون چندگانه
 • تجزیه و تحلیل ممیز
 • همبستگی متعارف
 • تجزیه و تحلیل عوامل
 • تجزیه و تحلیل خوشه‌ای
 • مقیاس گذاری چند بعدی و تحلیل پیوسته

فصل چهاردهم- طریقه استفاده از SPSS/PC در پروژه‌های تحقیقات بازار

 • آشنایی با SPSS/PC
 • کامپیوترها و علوم اجتماعی
 • دستورهای کلی SPSS/PC
 • زیر دستورها
 • مقادیر
 • تعریف پرونده SPSS/PC
 • دستورهای اجرایی (رویه) و زیر دستور STATISTICS
 • مثالی از یک برنامه کامپیوتری SPSS/PC
 • قدم به قدم نوشتن یک برنامه نمونه درPE و اجرای آن در SPSS

فصل پانزدهم- گزارش تحقیق

 • رهنمودهایی برای آماده‌سازی گزارش تحقیق کتبی
 • رهنمودهایی برای آماده‌سازی گزارش تحقیق شفاهی
 • شکل گزارش
 • ارائه اطلاعات

فصل شانزدهم- منتخبی از کاربردهای تحقیقات بازاریابی

 • قسمت اول: تحقیقات در مورد خصوصیات بازار
 • قسمت دوم: تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی فروش
 • قسمت سوم: تحقیقات در مورد محصول
 • قسمت چهارم: تحقیق در مورد تبلیغات و فروش شخصی
 • قسمت پنجم: تحقیقات در مورد توزیع محصول
 • قسمت ششم: تحقیقات در مورد قیمت محصول

منابع فصلها

منابع و مآخذ

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی سه استاد (ونوس، ابراهیمی، روستا)”